rotterdamse voetbalvereniging   AGE-GGK


Mededeling van het bestuur

Hierbij delen wij u mede, dat wij als bestuur, absoluut niet één vorm van geweld tolereren op en rond de voetbalvelden.

Dit geldt zowel voor fysiek- als voor verbaal geweld !


Wij zullen u dan ook per direct royeren als u zich hier niet aan houdt; hierover is geen discussie mogelijk en deze royering is dan ook niet omkeerbaar.

Tevens zullen alle kosten die dit met zich meebrengt worden doorbelast aan de desbetreffende personen die zich hieraan schuldig  maken.

Voor ons als bestuur is de maat echt vol. Wij willen onze tijd graag steken in de zaken waar wij voor komen en dat is voetbal.

Wij willen niet iedere keer in geweldsdelicten terechtkomen waar wij dan uiteindelijk aan het kortste eind trekken.


Dus laat het duidelijk zijn :


ALS WIJ ALS BESTUUR CONSTATEREN DAT U ZICH AAN HET HIERBOVEN BESCHREVEN SCHULDIG MAAKT

NEMEN WIJ MAATREGELEN.


Wij willen graag de normen en waarden naleven waarbij iedereen zich prettig en op zijn gemak voelt.

Dit geldt ook voor de uitwedstrijden....daar bent u immers  als vertegenwoordiger

van rvv. AGE-GGK.


Home
sluiten